Eduard Masdeu

EDUCACIÓ, MÚSICA I TECNOLOGIA.

Sóc doctor amb menció internacional en Educació, Societat i Qualitat de Vida per la Universitat de Lleida, Màster en Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement per la Universitat Rovira i Virgili, Màster en Educació i TIC (e-learning) per la Universitat Oberta de Catalunya i diplomat en Mestre: especialitat en educació musical per la Universitat Rovira i Virgili.

En l'actualitat treballo com a mestre de música a l'escola Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer, com a formador de mestres i com a professor col·laborador al Grau d'Educació Infantil de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i al Màster en Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

PREMIS I RECONEIXEMENTS:

3r Premi Zyriab Ciutat de Balaguer en la categoria de Narrativa Breu (2017).

1r Premi BATEC a la Recerca i Innovació Educatives de l'Ajuntament de Lleida (2015).

Educació.

 • 2011-2015

  Doctor en Educació, Societat i Qualitat de Vida.

  Universitat de Lleida.

 • 2006-2009

  Màster Universitari en Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement.

  Universitat Rovira i Virgili.

 • 2006-2008

  Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning).

  Universitat Oberta de Catalunya.

 • 2003-2006

  Diplomatura de Mestre: especialitat en educació musical.

  Universitat Rovira i Virgili.

Connectem la música.

 

La PDI a l’aula de música

Cinc propostes de models d'utilització de la pissarra digital interactiva a l’aula de música.

L’article pretén reflexionar al voltant del potencial pedagògic que aporta la utilització de la pissarra digital interactiva a l’ensenyança de la música. A la fi del document, hi suggerim, als mestres especialistes de música, cinc propostes de models per utilitzar la pissarra digital interactiva, per tal de fer-ne una correcta aplicació a l’aula.

Més informació

MITEM

Marc conceptual que identifica i categoritza 4 factors i 13 elements que mediatitzen l'ús de les tecnologies en l'ensenyament de la música a l'etapa d'Educació Primària.

Es presenta una proposta de marc conceptual que, des de la perspectiva de la pedagogia musical, identifica i categoritza 4 factors i 13 elements que mediatitzen l'ús de les tecnologies en l'ensenyament de la música a l'etapa d'Educació Primària i que, en conseqüència, cal considerar en el moment d'integrar les tecnologies a les aules de música.

Més informació

Componem música amb l'iPad

Proposta didàctica que té com a objectiu treballar la creativitat musical a través de la integració de la tauleta tàctil en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Les tauletes tàctils, utilitzades en el moment adequat i de manera adient, poden obrir escenaris nous dintre de l’aula de música, tant a nivell de pràctica docent com d’aprenentatge de l’alumnat. En aquest article, s’hi presenta una proposta didàctica que té com a objectiu treballar la creativitat musical a través de la integració de la tauleta tàctil en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Més informació

La revolució digital a les aules de música

Premi Batec a la recerca i innovació educatives 2015.

Quines potencialitats pedagògiques poden oferir les tecnologies en l'educació musical? Quins factors cal tenir en compte a l'hora d'implementar les tecnologies en l'ensenyament de l'educació musical? Quins desafiaments comporta la presència de les tecnologies a les aules en l'especialista de música? Aquest llibre, analitza aquestes i altres qüestions des d'una mirada crítica i reflexiva.

Més informació

Les tecnologies són un mitjà que els especialistes tenen a disposició per tal d'afavorir i promoure l'afabetització digitals dels alumnes i millorar la qualitat i l'eficàcia dels aprenentatges.

Makey Makey

Proposta didàctica que té com a objectiu treballar una audició musical a través de la integració del dispositiu Makey Makey en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Pròximament.

Producció Acadèmica.

Articles.

 

Indicators Of Integrating Technology In Music Education: A General Framework.

Turkish Online Journal Of Educational Technology [Special Issue for INTE 2018], 726 - 734, 2018.

Resum: In this article, a brief description of a general framework proposal for integrating technology in music education will be provided.

Més informació

Connectem les audicions musicals amb el Makey Makey.

Guix: Elements d’Acció Educativa 450, 73-77, 2018.

Resum: En aquest article es presenta una proposta didàctica que té com a objectiu treballar una audició musical a través de la integració del dispositiu Makey Makey en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Més informació

El perfil del mestre de música que treballa a les escoles públiques del pla d’Urgell.

Mascançà: revista d’estudis del Pla d’Urgell, 9, 95-104, 2018.

Resum: Aquest article presenta una aproximació al perfil de l’especialista en educació musical que treballa a les escoles públiques del Pla d’Urgell en funció de tres paràmetres: (a) aspectes relacionats amb l’estruc- tura de la població del cos de mestres especialistes i de la seva participació en activitats musicals fora de la tasca docent, (b) aspectes relacionats amb el seu nivell de formació i (c) aspectes relacionats amb el maneig de les tecnologies en la tasca docent.

Més informació

MITEM, una propuesta de marco para la integración de las tecnologías en la educación musical.

Universitas Tarraconensis, 1, 20-31, 2018.

Resum: En este artículo se presenta MITEM, una propuesta de marco para la integración de las tecnologías en la educación musical que identifica 4 factores y 13 elementos que mediatizan el uso de las tecnologías en la enseñanza de la música en la etapa de Educación Primaria con el propósito de que los maestros puedan incorporarlas adecuadamente en los procesos musicales.

Més informació

Diseño y validación de una herramienta para evaluar medios multimedia musicales.

Edutec-e: Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 68, 99-110, 2018.

Resum: En este artículo se presenta el diseño de una herramienta para la evaluación de medios multimedia musicales. La herramienta cuenta con un apartado centrado en los datos de carácter identificativo del medio multimedia musical y por tres dimensiones que determinan la calidad del medio. Al final del artículo se indican algunas pautas para la correcta utilización de la herramienta.

Més informació

Componem música amb la tauleta tàctil.

Guix: Elements d'Acció Educativa, 428, 41-43, 2016.

Resum: Les tauletes tàctils, utilitzades en el moment adequat i de manera adient, poden obrir escenaris nous dintre de l’aula de música, tant a nivell de pràctica docent com d’aprenentatge de l’alumnat. En aquest article es presenta una proposta didàctica que té com a objectiu treballar la creativitat musical a través de la integració de la tauleta tàctil en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Més informació

Music teacher’s use of technologies in state-funded schools in Catalonia.

Turkish Online Journal Of Educational Technology [Special Issue for INTE 2015], 366-374, 2015.

Resum: The arrival of technology in music classrooms opened up a whole new horizon of opportunities. Music teachers have at their disposal a pedagogic resource that can be used as much for learning about technology as learning with technology. In this article we present a part of the results derived from a research project on the digitalisation of music classrooms in state-funded schools in Catalonia.

Més informació

L’ensenyança de la música a l’era digital: la utilització de la pissarra digital interactiva a l’aula de música.

Comunicació Educativa, 25, 17-21, 2012.

Resum: L’article pretén reflexionar al voltant del potencial pedagògic que aporta la utilització de la pissarra digital interactiva a l’ensenyança de la música. A la fi del document, hi suggerim, als mestres especialistes de música, cinc propostes de models per utilitzar la pissarra digital interactiva, per tal de fer-ne una correcta aplicació a l’aula.

Més informació

Conferències.

 

Aprendre a viure jugant.

TEDx Tarragona, Micròfon Obert, 2017.

Resum: Plantejar-se reptes i tenir curiositat són coses exclusives de les criatures? En aquesta conferència es presenta el paper del joc en la societat i s'anima al públic a capgirar les coses i afrontar el repte d'aprendre a viure jugant.

Més informació

Congressos i Jornades.

 

La dansa a les escoles d'educació primària del Pla d'Urgell.

IX Jornades d'Estudis sobre el Pla d'Urgell, El Poal, 2018.

Resum: En aquest article exposem els resultats d’una investigació emmarcada en les escoles d’Educació Primària del Pla d’Urgell que té com a propòsit analitzar l’estat actual de l’ensenyament de la dansa.

Més informació

Indicators Of Integrating Technology In Music Education: A General Framework.

International Conference on New Horizons in Education, Paris, 892-900, 2018.

Resum: In this article, a brief description of a general framework proposal for integrating technology in music education will be provided.

Més informació

La tauleta digital en el treball per racons a l’aula de música: reptes i oportunitats.

II Jornada de Tecnologia digital i Educació artística, Barcelona, 2018.

Resum: En aquesta presentació s'exposa un cas real dintegració de la tauleta digital en el treball per racons a l'aula de música.

Més informació

El perfil del mestre de música que treballa a les escoles públiques del Pla d'Urgell.

VIII Jornades d'estudis sobre el Pla d'Urgell, Vila-sana, 2017.

Resum: En aquesta presentació es fa una caracterització del perfil de l’especialista en educació musical que treballa a les escoles públiques del Pla d’Urgell.

Més informació

Les tauletes digitals a l'aula de música: explorant noves maneres de creació musical.

IV Jornades TIC i Educació: aprenentatge mòbil, Girona, 2016.

Resum: En aquesta presentació s'exposa una proposta didàctica que té com a objectiu treballar la creativitat musical a través de la integració de la tauleta en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Més informació

Creativitat musical a l’aula de música: nous temps, nous reptes.

II Jornada TAC 0-8: mirant el futur des del present, Bellaterra, 2016.

Resum: En aquesta ponència es presenten diferents propostes d’integració de les tecnologies en els processos d’ensenyament i aprenentatge musicals.

Més informació

Música y Makey Makey: explorando nuevas formas de creación musical.

Jornada Programación y Robótica Educativa, IA, RV e Impresión 3D, San Sebastián, 2016.

Resum: En esta comunicación se presentan diferentes propuestas didácticas que tienen como objetivo trabajar la creatividad musical a través de la integración del kit Makey Makey en los procesos de enseñanza y aprendizaje musicales.

Més informació

Música i llenguatge de programació: un binomi que entreobre nous escenaris en l’ensenyament de l’educació musical.

VIII Jornada de Programació i Robòtica Educatives, Cornellà, 2016.

Resum: En aquesta ponència es presenten tres propostes d’integració del kit Makey Makey en els processos d’ensenyament i aprenentatge musicals.

Més informació

La enseñanza de la música en la era digital: nuevos tiempos, nuevos retos.

II Jornadas de Educación Musical: formación, enseñanza y aprendizaje en contextos de cambio, Santiago de Compostela, 2016.

Resum: En esta comunicación se presentan los retos que debe afrontar la figura del especialista en educación musical ante la incorporación de las tecnologías en la enseñanza de la música.

Més informació

Music teacher’s use of technologies in teaching in state-funded schools in Catalonia.

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, 2015.

Resum: In this oral presentation, we present a part of the results derived from a research project on the digitalisation of music classrooms in state-funded schools in Catalonia.

Més informació

Llibres.

 

La revolució digital a les aules de música.

ISBN: 978-84-9975-830-5 | Pagès Editors, Lleida, 2017.

Resum: Quines potencialitats pedagògiques poden oferir les tecnologies en l’educació musical? Quins factors cal tenir en compte a l’hora d’implementar les tecnologies en l’ensenyament de l’educació musical? Quins desafiaments comporta la presència de les tecnologies a les aules en l’especialista de música?

Més informació

Ressenyes.

 

La revolució digital a les aules de música.

Universitas Tarraconensis, 1, 85-86, 2017.

Resum: El mestre i professor universitari, Eduard Masdeu, acaba de publicar el llibre titulat "La revolució digital a les aules de música" (Pagès Editors), amb pròleg de la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Ruiz.

Més informació

La revolució digital a les aules de música.

Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 51, 245-246, 2017.

Resum: El libro, ganador del XVII Premio Batec a la Investigación e Innovación Educativa del Ayuntamiento de Lleida, analiza los retos y oportunidades que plantean las tecnologías digitales en las aulas de música.

Més informació

Tallers.

 

Tecnologia i creativitat a l'aula de música.

IV Jornada d'Educació Musical: creativitat musical a l'aula, Lleida, 2018.

Resum: En aquest taller els participants coneixeran el funcionament bàsic de la placa Makey Makey i descobriran algunes de les possibilitats que ofereix el kit a l'aula de música.

Més informació

Música y Makey Makey.

Jornada Programación y Robótica Educativa, IA, RV e Impresión 3D, San Sebastián, 2016.

Resum: En este taller los asistentes descubrirán y podrán poner en práctica las posibilidades educativas que ofrece el kit Makey Makey en la enseñanza de la música.

Més informació

Tesi doctoral.

 

The digitalisation of music classrooms in schools in Catalonia: study of and proposal for a general framework for integrating technology in music education.

Data de defensa: 14-04-2015.

Resum: Aquesta investigació és un estudi descriptiu sobre la digitalització de les aules de música a les escoles públiques de Catalunya que té com a objectiu: (a) conèixer l’estat actual en què es troba la incorporació de les tecnologies a les aules de música de les escoles catalanes; (b) identificar els elements i factors que mediatitzen la implementació de les tecnologies en l’ensenyament de l’educació musical i (c) elaborar, a partir de les anàlisis anteriors, una proposta de marc per a la integració de les tecnologies en l’ensenyament de l’educació musical (MITEM).

Més informació

Experiència docent.